Master Pepper - první robot na letišti Praha

Letiště Praha ve spolupráci se společností MasterCard uvedlo do provozu prvního robota. Za bezpečnostní kontrolou na Terminálu 2 nyní můžete získat základní informace nebo se jen bavit s "Master Pepperem", který umí komunikovat v českém i anglickém jazyce!

"Letiště Praha disponuje dlouhodobými rozvojovými plány. Při jejich tvorbě a realizaci se díváme do vzdálenější budoucnosti tak, aby všechny projekty, které postupně budou vznikat, měly potenciál efektivně fungovat i v horizontu několika desítek let. Z toho důvodu sledujeme také trendy v oblasti moderních technologií, které vyhodnocujeme a následně zavádíme
do provozu. Technologický rozvoj letiště potom směřujeme do pěti oblastí. Těmi jsou bezpečnost budoucnosti, mobilita budoucnosti, pohodlná cesta letištěm, virtuální nakupování a zákaznická zkušenost. Robot Master Pepper je příkladem technologického rozvoje letiště právě v oblasti zákaznické zkušenosti,"
říká Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha. 

Komentář přidal také Miroslav Lukeš, generální ředitel Mastercard pro ČR, Slovensko a Rakousko: "Máme mnohé společné. Jsme globální inovativní technologická společnost, stejně jako výrobce robota Master Pepper, a provozujeme nejrychlejší síť pro zpracování plateb, což je důležité i pro leteckou dopravu. A stejně jako Master Pepper zprostředkováváme lidem jedinečné zážitky - v našem případě v nabídce našich programů k platebním kartám Priceless Specials a Priceless Cities. Mastercard představil první komerční aplikaci pro Mastera Peppera již v roce 2016 v Asii." 


*Zdroj fotografie a části textu: prg.aero