Přečtěte si jako první, co je nového...

Petrohrad je druhé největší město Ruska. Leží na u ústí řeky Něvy do Finského zálivu. Žije zde přes pět miliónů obyvatel. Město se dělí na 18 obvodů.